Kje vse se lahko soočimo z mobingom?

Odgovor je preprost: vsepovsod.

Mobing se pojavlja tudi znotraj družinskih krogov, poznan je že, odkar obstaja človeštvo. Toda doma se to ne imenuje mobing temveč običajno postane nek družinski član izobčenec, tako imenovana »črna ovca«.
Tudi v privatnem življenju se srečujemo z zlorabami, žalitvami, fizičnim nasiljem in mobingom.
Z mobingom se srečujejo že najmanjši v vrtcih.
V Švici in Nemčiji so v zadnjih letih naredili številne raziskave, s katerimi je dokazano, da mobing obstoja že med najmlajšimi, torej v vrtcih. Mobing je za žrtev nekaj strašnega, ker pomeni poniževanje, mučenje, psihično trpinčenje in s tem zmanjšuje samozavest. Žrtve so izključene iz skupine, izgubijo prijatelje in so prepuščene na milost in nemilost povzročiteljem mobinga in se počutijo popolnoma nemočne. Martirij mobinga, ki lahko traja tudi več let ali celo mladostniško obdobje se začne nedolžno, s psovkami; ti si neumen, ali idiot in pa zmerjanje z živalskimi vzdevki. Če žrtev ni dovolj samozavestna in pokaže strah ali se umika se enemu otroku pridružijo še drugi in pri tem sodelujejo, saj se sami bojijo postati izobčenci ali žrtve mobinga ali pa se pri tem celo zabavajo. Žrtev se seveda vedno bolj boji, saj nikoli ne ve, kdaj in kje bo tarča napadov. Žrtev je zelo hitro izločena iz skupine, ostali otroci pa se bojijo družiti z njo, da ne bi tudi sami postali žrtve.
Za odrasle je težko razločiti ali gre zgolj za otroško nagajanje ali za dalj časa trajajoče trpinčenje. Najbolj hudo za žrtev so različne situacije mobinga, ki so smešne in za ostale otroke zabavne. Za žrtev pa takšna situacija seveda ni zabavna. Obstajajo direktne, telesne oblike mobinga, ki jih žrtve ne želijo: pretepanje, brcanje, ščipanje, grizenje, pod prisilo morajo dati v usta mrčes ali črve, ki se otrokom gabijo. K telesnemu mučenju pa se pridružijo še psovke, grožnje in izsiljevanje. Indirektna oblika pa je popolna ignoranca in izključitev iz skupine, odvzem igrač ali širjenje laži (da otrok moči posteljo ali podobno).
Z vidika otrok so povzročitelji mobinga v skupini najbolj priljubljeni, saj si s svojim obnašanjem pridobijo spoštovanje in ugled. Žrtve si izbirajo sami in z napadanjem postanejo vodje v svoji sredini. Otroci, ki niso direktno vpleteni, dogajanja ne zaznajo v celoti.
Žrtve se počutijo manj vredne, so brez samozavesti in celo depresivne. Lahko pa žrtve kažejo svoj status tudi z agresivnostjo, slabo koncentracijo, nemirom in prav zaradi teh simptomov tako vzgojitelji kot starši težko zaznajo, da so otroci žrtve mobinga.

Močno se je razširil pojav mobinga v šolah, ki se kaže tudi v fizičnem trpinčenju. Otroci se bojijo iti v šolo, saj so velikokrat žrtve zelo brutalnih in nečloveških napadov na njihovo osebnost. Pri tem jih mučitelji nemalokrat celo snemajo in z mobilnimi telefoni kratke video posnetke pošiljajo okrog in so na svoja dejanja celo ponosni. Učitelji so velikokrat nemočni in se celo sami bojijo.
še bolj pa seveda v delovnih sredinah.
Toda napačno je razmišljanje, da najdemo mobing samo doma, vrtcih, šolah ali na delovnem mestu. Pogosto se srečujemo z mobingom v sosedskih odnosih, pa tudi najemniki stanovanj in najemodajalci se srečujejo z mobingom.
Vsako od nas čuti, kje so naše meje, kaj lahko še prenesemo in kaj nas prizadene in rani. Največkrat pa tega svojemu okolju ne povemo. Če pa nekdo prekorači to nevidno mejo ostane v nas občutek prizadetosti, brezmočnosti in užaljenosti.
Tudi mobing v privatnem okolju je lahko za žrtev zelo kritičen in boleč. Ne da se kar tako zamenjati stanovanja in preseliti drugam, težko je prodati hišo in se na tak način izogniti sosedom, ki izvajajo mobing, prav tako ni mogoče zamenjati družine in sorodstva in si poiskati novo.
Tudi otrok je vezan na družino in odvisen od staršev in ne more oditi in zamenjati okolja ali zamenjati šole.
Žrtve zgubljajo samozavest in samospoštovanje in vedno bolj trpijo. Takšno trpljenje pa pušča težke psihične posledice, ki žrtev spremljajo tudi, če zamenja okolje.
Mobing na delovnem mestu je pogosto povezan z zlorabo moči, pri čemer se žrtve zelo težko branijo. Posebej se je težko braniti pred prefinjenimi oblikami mobinga kot so degradacija dela in socialna izključenost. Žrtev mobinga je lahko vsak v takšni ali drugačni obliki.
Za zaposlene so predvsem pomembne oblike mobinga, ki se izvaja na delovnem mestu.
   
 

© Copyright, 2007