Mobing na delovnem mestu?

BREZ PANIKE

• Ostanite mireni, kolikor se le da
• Ne reagirajte spontano z nepremišljenimi dejanji.
• Poiščite pomoč, posvetujte se z drugimi žrtvami ali s tistimi, ki jim zaupate.
• Razumevajoči osebni zdravnik vam je lahko v veliko pomoč, poiščite še druge zunanje partnerje za pogovor.
• Izogibajte se emocionalnim dejanjem!
• Skrbite za svoje psihično in fizično zdravje, veliko gibanja pomaga razgraditi agresijo in pomirja ter razjasni možgane.

ANALIZIRAJTE SITUACIJO

• Odkrijte kdo so moberji in kaj hočejo in kje je v tej »igri« vaše mesto.
• Kak odnos ima do tega, kar se dogaja nadrejeni?
• Ali nadrejeni vzpodbuja mobing ali je celo inciator?
• Se nadrejeni distancira od teh dejanj ali se dela slep?
• Menite, da bi pri njem lahko dobili pomoč?
• Pišite mobing dnevnik in ga hranite na zanesljivem mestu.

Ostanite mirni in si odgovorite na naslednja vprašanja:

1. Hočete in zmorete vzdržati mobing napade?
2. Želite prekiniti delovno razmerje?
3. Imate dovolj moči in tudi finančnih sredstev, da se boste lahko branili in eventuelno na sodišču našli pravico?

Ko so se vaše domneve, da se vam dogajajo čudne stvari potrdile in ste ugotovili, da gre za mobing ohranite mirno kri. Ne reagirajte emocionalno in naj vas ne zanese v nepremišljene reakcije.
Mobing boli, posebej še, ko spoznate, da se vam to dogaja. Mobing pomeni, da vas nek posameznik ali skupina ljudi v delovni sredini, kjer ste se počutili dobro ne mara. In nihče ne želi biti nezaželen. Toda mobing se dogaja in se lahko dogodi vsakomur izmed nas.

Kaj torej storiti? Se sprijazniti z vlogo žrtve? Ne, imate možnosti, da se postavite v bran.

KDO MI LAHKO POMAGA? Naj grem k svojemu predpostavljenemu? Je ta povzročitelj mobinga? Mi lahko pomaga kdo drug?

Predpostavljeni vodja je dolžan spoštovati Ustavo, Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih. To je zakonodaja, ki vsebuje nekaj členov za vašo zaščito.
Žal pa so velikokrat ravno nadrejeni tisti, ki mobing izvajajo.

Mobing je največkrat izraz slabosti vodilnega uslužbenca. Boji se konfliktov in ker se zaveda svoje nesposobnosti ignorira ali celo podpira mobbing, saj ni sposoben reševati konfliktov.

Kdo torej lahko še pomaga?

Vsekakor svet delavcev in njegovi člani. Priporočljivo bi bilo, da bi imeli sveti delavcev vsaj enega člana, ki bi poznal vsaj osnovne informacije kako pomagati žrtvam mobinga.

Pomembno vlogo lahko odigra tudi sindikat oz. sindikalni poverjeniki.


   
 

© Copyright, 2007