Mobing dnevnik bi naj pisala vsaka žrtev mobinga. Seveda je v stanju, v katerem se nahaja žrtev zelo težko disciplinirano zapisovati vse dogodke mobinga. Toda dnevnik zelo pomembno vlogo:

- je dokazni material,
- vsi dogodki so zabeleženi in opisani,
- iz zapisanega je mogoče razbrati povezave dogodkov,
- sodniki, odvetniki in zdravniki lahko razberejo, kaj se je dejansko dogajalo.

V mobing-dnevnik je potrebno vpisovati vsak dan, tudi v dneh, ko se ni nič zgodilo. Zabeležiti je potrebno tudi dneve, ko žrtev ni v službi zaradi dopusta, bolezni, prostega dneva).
Zapisati je potrebno čimveč, predvsem pa kako je prišlo do napada, kdo je povzročitelj in kakšni so občutki in posledice. Velikokrat ima žrtev že fizične težave, če se ji le približa oseba, ki nad njo izvaja teror. Bolečine v želodcu, razbijanje srca, hiter skok krvnega tlaka je le nekaj od številnih značilnosti reakcija telesa.
Opisati je potrebno tudi zakaj ste obiskali zdravnika in zaradi kakšnih zdravstvenih težav. Zdravniku je potrebno zaupati svoje težave, ne samo simptomatiko slabega počutja temveč tudi vzrok, zakaj so težave nastale. Zdravnik je lahko pomembna priča v sodnem procesu. Za pisanje dnevnika se naj odloči vsaka žrtev mobinga. Res je, da zahteva pisanje dnevnika samodisciplino in vztrajnost, vendar je velikokrat lahko edini dokaz, da je zaposleni žrtev mobinga. Posebno pomembno je pisanje dnevnika, kadar mobing izvaja nadrejena oseba. Žrtvi mobinga je onemogočeno, da bi se s komerkoli pogovorila o problematiki, saj nadrejeni nadzira vsako njeno potezo, pri tem pa seveda nadzira tudi ostale zaposlene.


   
 

© Copyright, 2007