POSLEDICE ZA POSAMEZNIKA:

1. motnje koncentracije in spomina
2. nastop miselnih avtomatizmov
3. strah pred neuspehom
4. upadanje delovne samozavesti
5. motnje socialnih odnosov
6. težnja po neopaznem vedenju
7. psihične krizne situacije
8. nevroze
9. depresije
10. oslabelost imunskega sistema
11. tvorba tumorjev
12. samomorilsko vedenje


ZA SODELAVCE:

1. občutek krivde
2. strah pred posledicami, če bi žrtvi pomagali
3. strah pred tem, da bi tudi sami postali žrtve mobinga
4. razpadanje delovnih struktur /teamwork/


ZA ORGANIZACIJO:

1. slabšanje delovne klime
2. zmasnjševanje produktivnosti
3. težave z motivacijo zaposlenih
4. zmanjševanje inovativnosti
5. zmanjševanje poslovnega ugleda
6. višanje stopnje fluktuacije
7. pravde in stroški povezani s pravdami
8. povečano število dni odsotnih delavcev zaradi bolezenskih dopustov


   
 

© Copyright, 2007