UKREPI DELOGAJALCAZA PREPREČEVANJE MOBINGA

Delodajalec mora biti na pojave mobinga zelo pozoren, saj podjetja zaradi pojava mobinga utrpijo veliko materialno škodo. Večina podjetij iz držav, članic EU je opravila analize posledic na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da nastaja za delodajalca velika finančna škoda.
Žrtev mobinga se namreč skoraj polovico delovnega časa ukvarja s problematiko mobinga, na preži je, kaj se bo zgodilo in pripravlja strategijo za obrambo.
Povzročitelj mobinga se prav tako ne koncentrira na delovne naloge temveč nastavlja žrtvi vedno nove zanke in v ta dejanja vključuje še svoje sodelavce, ki pri tem prav tako izgubljajo dragoceni delovni čas.
Tudi opazovalci se posvečajo pojavu mobinga, saj so nenehno na preži, da še sami ne bi postali žrtve mobinga.
S kvalitativno analizo lahko ugotovimo prisotnost mobinga v delovni sredini in sicer tako:

• da opazujemo ali se oblikujejo skupine, ki se držijo zase in dajejo zlobne pripombe na račun posameznih sodelavcev

• da smo pozorni na to, če je na račun nekaterih posameznikov naenkrat več kritike kot je bilo to običajno

• če opazite, da se skupina zaposlenih krivično obnaša do nekaterih posameznikov

• če je za vse nerodnosti, ki se zgodijo v delovni sredini vedno en posameznik »grešni kozel«,

• če je eden od sodelavcev dalj časa potrt, prestrašen ali introvertiran,

• če opazite, da je eden od vodij s svojim delom preobremenjen in stalno razdražen.


Delodajalec lahko s kratko in precizno analizo oceni kolikšna je prisotnost mobinga v delovni sredini. Če je nezadovoljstvo zaposlenih veliko, je potrebno sprejeti določene ukrepe in stanje sanirati.


   
 

© Copyright, 2007